ELMA FİGÜRLÜ KREŞ ANAOKULU DUVAR MÜZİK KÖŞESİ - retici Firma Toptan Okul Malzemeleri !Eitim aralar,anaokulu mobilyas,okul ncesi eitim aralar ,Anaokulu donnmlar ,kre oyuncaklar,MN CLUP MALZEMELER kre malzemeleri ocuk minderleri !Eitim aralar dnyasna ho geldiniz.

Ana Sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Belgelerimiz |İnsan Kaynakları | Bize Ulaşın

retici Firma Toptan Okul Malzemeleri !Eitim aralar,anaokulu mobilyas,okul ncesi eitim aralar ,Anaokulu donnmlar ,kre oyuncaklar,MN CLUP MALZEMELER kre malzemeleri ocuk minderleri !Eitim aralar dnyasna ho geldiniz.
retici Firma Ayrcalyla Toptan Okul Malzemeleri ! Gerek Fiyat Kalite Ve Gven. Oyun Malzemeleri

retici Firma Toptan Okul Malzemeleri !Eitim aralar,anaokulu mobilyas,okul ncesi eitim aralar ,Anaokulu donnmlar ,kre oyuncaklar,MN CLUP MALZEMELER kre malzemeleri ocuk minderleri !Eitim aralar dnyasna ho geldiniz.

   rn Gruplarımız... 

Kampanyal Setler 20 rencilik Snf Kampanyas

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

ocuk Oyun Gruplar Top havuzu Salncak Kaydrak

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Yaptmz almalar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Duyu Btnleme Hareket Geliim Malzemeleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Okul Mobilyalar Anokulu Mobilyas

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Snf ocuk Hallar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu Masalar Ve ocuk Sandalyeleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

ocuk Bilim Fen Doa Malzemeleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu lgi Ve Drama Keleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rehabilitasyon Fizyo Terapi Malzemeleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kre Anaokulu Yataklar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

KOLEJ GRUBU

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ahap Eitici Oyuncaklar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bebekler Arabalar Krlmaz Oyuncaklar Oyun Hamurlar Kre Ve Anaokulu

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu Kre Galoluklar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

ocuk Duvar Oyunlar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu ocuk Oturma Banklar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Montessori Mataryelleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Robotik Kodlama Atlyesi STEM+A SSTEM

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kavram Panolar Eitim Setleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Destek Odalar Materyalleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu ocuk Minderleri Ve Koltuklar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Akl Ve Zeka Oyunlar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu Aynalar Ve Asklklar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Okul Matematik Materyalleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

ocuk Sanat Malzemeleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu Yaz Tahtalar Ve Snf Panolar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bisikletler Arabalar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu Figrleri Ahap Sslemeler

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

En uygun ocuk Zeka Tasarm Bloklar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ahap Puzzle ocuk pazllar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ahap Oyun Parklar D Mekan ocuk Oyun Gurplar

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu Ve Bahe itleri Petek Kalorifer Kapama Koruma

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu Banyo WC Malzemeleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu ocuk Yemekhane Malzemeleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu ocuk Zeminleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Otel Mini club malzemeleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

OKUL NCES ETM KURUMLARINDA BULUNMASI GEREKEN ASGAR MATERYAL LSTES

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Step 2 thal Oyun Malzemeleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

2018 Anaokulu Katalog rnleri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ahap Oyuncak Eitici Oyuncak Maazas

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anaokulu Kre Okul Dekorasyon Ve Tadilat leri

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

ocuk Ktphane Z Ktphane

---------

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sepetiniz...

Bayilik Başvuru Formu

Kampanya Koşulları

  rn Markaları

  Bizden Haberler

04.07.2017

FARKIMIZ

04.07.2017

YEN YERMZ

10.06.2016

Mteri Hizmetleri

 
Instagram
rn Resimleri nceki Sayfaya Dn [ GERİ DN ]
 
rn Kodu : ST 1557
rn : ELMA FGRL KRE ANAOKULU DUVAR MZK KES
Fiyatı : 425 TL.+kdv Detaylı Bilgi İste  

Sepete ekle=>

 

  rn bilgisi

ELMA FGRL KRE ANAOKULU DUVAR  MZK KES 11 para mzik aleti dahildir.

 ocuklarn mzik ile ilgili bilgi ve becerilerini destekleyerek deneyim kazanmalarn salayan etkinliklerin yapld bir renme merkezidir. Okul ncesi eitim kurumunda mzik merkezinin olmas, ocuklarn hem erken dnemde mzik eitimiyle ilgili bireysel bilgi ve becerilerinin olumasn ve gelimesini salayacak hem de genel mzik kltrnn olumasna katkda bulunacaktr. Bu merkezde zellikle gerekli alg ve ara-gerelerin bulundurulmas ve bunlarn hem ocuklar hem de retmenler tarafndan etkin bir ekilde kullanlmas, ritim duygusunun geliebilmesi ve iitsel algnn uyarlmas asndan nemlidir.
ocuk bu merkezdeki alg ve ara-gereler yardmyla bilisel, dil, motor, sosyal ve duygusal becerilerini artrmaya ynelik almalar da yapabilecektir. Ayrca retmen ocuklarla birlikte artk materyallerden farkl sesler karan mzik ara ve gereleri yapmaya da zen gstermelidir.

Mzik Merkezinde Bulunmas Gereken Materyal ve Oyuncaklar
alg ve ara-gereler: Vurmal alglar (Orff alglar) bulundurulmaldr. rnein, ezgili vurmal alglardan glockenspiel, metalofon, ksilofon, ezgisiz vurmal alglardan ise ritim (tartm) ubuu, kastanyet, marakas, agogo, elik gen, ziller, davul, tef bulundurulmas nerilmektedir. retmenin kullanmas iin piyano, org, gitar, keman, blokflt, melodika,vb. bulundurulmaldr. ocuklarla kullanmak zere ise CD alar, klasik mzik CDleri, ocuk arklar CDleri ve mzik kitaplar bulundurulmaldr.
Mzik Eitiminin nemi


Mzik eitimindeki ilk ama, ocukta mzik sevgisini uyandrmak, hayal dnyasnda mzik imgesini gelitirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlln kesinletirmektir.

Her insann hayatna doduu ilk gnden itibaren hatta anne karnnda bile mzik elik eder. Mzik; ark sylemek, enstrman icra etmek, dans etmek, dinlemek gibi bir ok etkinlii ierir. nsan mzikal yetenei olsun olmasn, bu etkinliklerden en az birinden keyif alr.


Mziin ocuk geliimine olumlu etkilerini u ekilde sralayabiliriz


  ocuun, sosyallemesinde ok nemli bir yere sahiptir.

  Daha fazla mzik eitimi alan ocuklar, retmenleri ile daha ibirliki ve arkadalar ile daha dosta ilikiler iindedirler. Ayrca, ocuklar birlikte mzik yaparlar ve ark sylerlerse, birbirlerini dinlemeyi daha kolay renirler.

  ocuun bedensel ve psiko-motor geliiminde de olumlu etkisi vardr. Bir enstrman alma, hem byk - kk kaslarn geliimini hem de psiko-motor geliiminde yardmc olur. Bu sebeple kk yata; zellikle kas geliimine ynelik hem de duyusal ynden kulak eitimine katks olan piyano eitimine balanmaldr.

  Mziin matematiksel Zeka ve Dil geliiminde de ok nemli bir yeri vardr. Almanyada yaplan aratrmada arpm tablosunu ezberleyemeyen ocuklarn ritmik olarak geri yrtld, dil geliimi problemi olanlara ise ark sylettikleri saptanmtr.

  ocuklarn beyinlerindeki ilem merkezlerini gelitirmektedir.

  Erken balanan doru bir mzik eitiminin ocuun konsantrasyon salamasnda byk katks vardr. nk mzik kendi i disiplini dolaysyla ciddi bir dikkat younluunu gerektirmekte ve yaps bakmndan srekli bir dzen iermektedir. Mzikle gelien konsantre olabilme becerisi, ocuun yaamndaki dier alanlara da olumlu yansyacaktr.

  ocuun kendini mzikle (dil, hareket, mzik) ifade ederken, toplum iindeki yerini, grevlerini fark eder, i ve d disiplini geliir, mziin temel kurallar ve deiik alglarla tanr, (mziksel bilgi ve becerisi artar), ark syleyebilir, uyumlu dans edebilir ve ocuun ritm duygusu, sesini kullanabilmesi ve mziksel iitmesi, mzik beenisi geliir.

Gnmz koullarnda bilim ve bilgiye, dolaysyla eitime duyulan gereksinim hzla artmaktadr. Sanat yoluyla ocuu eitme konusu, en nemli eitim yollarndan biridir. 21. yzylda ortaya kan eitim anlayndaki yeniliklerin, ocuk geliimi ve eitiminde kullanlan anlay ve yntemler konusundaki en nemli yansmas, sanat alannda grlmektedir.

Mziin eitimsel ilevleri mziin bireysel, toplumsal, kltrel ve ekonomik ilevlerinin dzenli, salkl, tutarl,etkili, verimli ve yararl bir biimde gereklemesini ve geliimini salayc tm mziksel renme-retme etkinliklerini, bu etkinliklere ilikin planlama, dzenleme ve rgtlenmeleri ve btn bunlara ilikin yap ve ileyileri kapsar.Mzik z itibariyle eitsel bir nitelik tar.Herkes mzikle ilikisinin biimine, ynne, kapsamna ve derecesine gre ondan bir ey alr,bir ey edinir, bir ey kazanr.Mziin insan yaamndaki hemen hemen tm ilevleri ancak eitim (mzik eitimi) sayesinde oluur, deiir, geliir ve yetkinleir. Bu bakmdan mzikle ilikili herkes, mziin eitimsel boyutuyla da az-ok ilikilidir demektir.

Okulncesi eitim denilince hemen aklmza ana okullar gelmektedir. Genellikle 3-6 ya grubu ocuklar bu okullarn ana kaynaklardr. ocuklarn daha bilinli eitilmeleri, yeteneklerinin ortaya kartlmas, zeka dzeylerinin saptanmas gibi belli bal amalar olan ana okullarnn yararlar kukusuz byk deer tamaktadr. Bu okullardan sonra temel eitime balayan ocuklar, gruplarna daha iyi uymakta, retmen, okul ve arkadalk kavramlarn bilerek geldikleri iin daha bilinli olmaktadrlar.

Mzik Eitiminin ocuk Geliimine Etkileri

Mzik Okulncesi dnemde verilen mzik eitimi, ocuklara baz kavramlarn ve deerlerin kazandrlmasnda olduka etken bir yoldur. Bunlar srasyla ifade etmek mmkndr.

Ruhsal Geliim

Okulncesi mzik eitimi, ocuun psikolojik geliiminde olumlu rol oynar. Mzik eitimi yoluyla ocuklara, iyiyi, doruyu ve gzeli kavratarak toplumsallamas yolunda kmsenmeyecek mesafeler alnabilir. Mzik eitimi yoluyla ruhsal bakmdan doyum salayan ocuk, hem salkl bir ruhsal geliim hem de salkl bir kiilik yaps kazanma ansna kavumaktadr.

Kltrel Birikim

Mzik bir anlatm yoludur, anlatm ise dil ile gerekletirilir. Mziksel anlatm, ancak mzik diliyle ifade edilebilir. Mziin, insann ortak dili olmas zelliinden dolay ocuun kendi lkesi ve baka lkelerde yaayan insan topluluklarn ve onlarn kltrlerini anlayarak evrensel kltrn temelleri oluturulur. Kitle iletiim aralar yoluyla, insanlarn duygularn ifade etmede ve farkl toplumlarn kltrel zelliklerini yanstan mzikler yaylmakta ve dinlenmektedir. Bu adan, mzie bir kltr aktarmas olarak da baklabilir.

ocuk kendi kltr ve geleneklerini mzii ve danslaryla tanr, milli duygular geliir. Bu kltr rn olarak mzik, iinde filizlendii toplumun tm kltr elerini tar ve bunlar srekli biimde gelecee iletir. Bu ynyle mzik gemile gelecek arasnda bir ba kurar ve kuaklar birbirine balar. nsann yaps ve yaradl gerei mzik, holanma, keyif alma, neelenme arac olmann ok tesinde, insan iin ok daha derin, kkl, kapsaml ve anlaml ilikiler ifade eden bir yaam biimi, bir kltr rndr. Eitimin dier safhalarnda olduu gibi, okulncesi mzik eitimi, ocua o lkenin kltr deerlerini kavratarak toplumsallama srecinde nemli bir rol oynar.

Sosyal Geliim

Okulncesi dnemde mzik eitimi, ocua dier ocuklarla beraberce mutlu yaama alkanln kazanmada yardmc olur. Her ocuk eitli mzik etkinliklerinde yer aldnda, gerek ahsen ve gerek sorumlu bir ye olarak yapt grup almalarnda,bu amaca doru ynelecektir. Bunun neticesi olarak da ocuk sosyalleecektir.

ocuklarn toplumsal etkinliklere katlma deneyleri olduka azdr. Mzikal etkinlikler, ocua toplumsal ve sosyal bir ortama sokarak ferdi, grup ve toplu i yapmalarn salayacandan, toplumsal etkinliklere katlma deneyleri artacaktr. Grup ve toplu almalar ocua, toplu alma, dzenli ve disiplinli olma, evresine uyum salama ve birlik iinde mutlu yaama alkanlklarn kazandracandan, ocuklar sosyalleme srecine gireceklerdir.

Zek Geliimi ve Bak As

Okulncesinde yaplacak mzik eitimi,ocua yaam alglama,yorumlama, yaratclk ve dnme sistemini gelitirme ve eitme konularnda etkili olacaktr. Okulncesinde verilecek zengin bir mzik eitimi, ocuklarn mzik anlaylarnn ve yeteneklerin gelimesine yardm edecei gibi, karlaacaklar problemlerin ve olaylarn nedenini anlamada kolaylk salayaca kabul edilebilir bir varsaymdr. Ayrca yaantlar da tedrici olarak gelitirilecek ekilde dzenlenirse daha iyi bir mzik anlay kazanacaklar dnlebilir. Mzik, sanat eitiminin temel elerinden biri olup, zihinsel srelerin de bir ifadesidir.

ocuklar, i dnyalarnda yaadklarn zaman zaman szcklerle anlatmada glk ektiklerinde mzii ara olarak kullanrlar. Mzik dinleyen ocuk,sessiz olmay, dikkatini younlatrmay ve mzik dinleyenlere sessiz kalarak sayg gstermeyi, sesleri tanmay ve ayrt etmeyi renmektedir. Farkl zamanlarda dinledii mzikleri hatrlamas, dinledii mzikte konu anlatldnda konu ile mzik arasnda neden-sonu ilikileri kurmas, bylelikle bilisel srelerin desteklenmesi salanmaktadr.

ark sylemesi, ocuun sesini kullanmay renmesini salamakta, ark szlerinde bilmedii szcklerin anlamlarn kavramasna yardmc olmaktadr. Birlikte ark syleme, ocuklarn seslerini birbirlerine gre kontrol etmelerine, ortak bir uyum iin aba gstermelerine, ayn etkinlii paylamann zevkine varmalarna katkda bulunmaktadr. Bylelikle ocuklarn dil, sosyal ve duygusal gelimeleri desteklenmektedir.

Mzik aletlerini kullanrken ocuk, enerjisini olumlu yollarla da yanstmakta sesleri kefetmekte kendi ritimlerini yaratmakta ve alg alma becerisi kazanmaktadr. Bu da ocuun baar ve gven duygusunu gelitirmektedir.

Psikomotor Geliim

Mzik etkinlikleri ocuun psikomotor geliimini de etkilemektedir. rnein,mzik aletleri kullanan bir ocuun byk ve kk kas geliimleri desteklenir. Enstrmanlar ocuklarn psikomotor geliimlerinde nemli olan koordinasyon, g ve tepki hz gibi kavramlarn geliimine yardmc olmaktadr. ocuun mzie, vcut hareketleriyle tepki vermesi, mzie uygun dans figrleri oluturmaya almas, mzie sesiyle elik ederek, sesini tanmas bilisel ve psikomotor geliimine katk salamaktadr.

Okulncesi Eitim Kurumlarnda Mzik Eitimi

Okulncesi eitim kurumlarnda mzik etkinlikleri planlanrken ocuklarn, zellikleri, ihtiyalar ve hazr bulunuluk dzeyleri dikkate alnmaldr. Daha sonra ocua ve gruba uygun amalar, etkinlikler belirlenmelidir. Mzik etkinlikleri bireysel veya grupla beraber yaplabilir. Ritim almalar gibi baz almalar balangta bireysel olarak yaplabilir. Grup almalar ise byk veya kk grup eklinde yaplabilir. ocuklar byk grupla alrken dikkatleri abuk dalabilir, abalar, hatalar, olumlu veya olumsuz ynleri gzden kaabilir.

Eitim alanndaki yeni yaklamlardan biri olan 1983 ylnda Howard Gardner tarafndan (Dn Biimi: oklu Zeka Kuram) adl eserinde ortaya koyduu oklu Zeka Kuram, zekann toplumlar ve eitim zerinde yllardr srp giden etkisini, yani sadece dil ve matematik zekasn hesaba katan klasik zeka testi ve zeka tanmlamasn tarihe kartrmtr. Gardner, zekann iki deil sekiz yn olduunu savunmutur. Bylece sadece matematik ve dilde baarl olanlarn deil, mzikte, sporda, dansta, iletiimde, doada, resimde kendini gsterenlerin ve kendini iyi tanyanlarn da zeki olduklarn savunmutur.

Gnmzde eitim ve psikoloji alanndaki gelimelerle klasik testlerin ocuklarn deerlendirilmesinde yeterli olmayaca, onlarn potansiyel yeteneklerinin de ortaya karlmas gerektii gr vardr. Bu grten yola bir eitim-dnce ierisine deil de ok ynl bir eitim ierisinde olmas gerekmektedir.

Gardner, mzikal zekadaki stnln, insan zekasnn dier btn alanlarndan daha nce ortaya ktna dikkat ekmektedir. Yaplan baz aratrmalarda, mzik eitimi ile yaratc zeka ve entelektel grn geliimi arasnda paralellikler olduu, olgunlamam bir beynin mzik aktiviteleri ile zenginletirildiinde zeka kapasitesinin gelitii bilimsel olarak kantlanmtr.

Dier bir almada, 10 yllk bir periyotta, 25.000 renci zerinde, standart testlerin uygulamas ile yaplan lmlerde, sosyoekonomik kkeni ne olursa olsun, mzikle uraan rencilerin, mzikle uramayan rencilere gre daha baarl olduklar ortaya kmtr.

Bu grler dorultusunda ocuun zellikle okulncesi dnemde yeteneklerinin ortaya karlmas, retmenin renciyi ok iyi tanmas ve mzik-resim gibi sanat alanlarnda kendini yetitirmi olmas gerekmektedir.

retmen ocuun dnyasna seslenip, onunla salkl iletiim kurmas gerekir. ocuun mzie olan ilgisini devaml klp, gelitirmek, renciye sevgi ile yaklamak, en az mzii iyi bilmek kadar gereklidir.


 
 
retici Firma Toptan Okul Malzemeleri !Eitim aralar,anaokulu mobilyas,okul ncesi eitim aralar ,Anaokulu donnmlar ,kre oyuncaklar,MN CLUP MALZEMELER kre malzemeleri ocuk minderleri !Eitim aralar dnyasna ho geldiniz.
..:: zm Ortanz ::..

retici Firma Ayrcalyla Toptan Okul Malzemeleri ! Gerek Fiyat Kalite Ve Gven. Oyun Malzemeleri